หวยงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

201302 201304
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

284694 408019 572443 780453 975617
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

000973 011404 046396 332227 351056 358429 384705 387722 776045 859519
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

004474 049286 142804 265147 403954 539471 618838 718028 771583 870829 013055 067205 156987 328013 440322 546650 633683 725943 790366 931292 027611 070851 191570 340661 477967 558661 647375 733028 823257 959196 033205 101222 237943 361583 482652 571740 662143 735797 841863 974001 047151 136527 246487 395749 519802 596158 683116 762897 866456 981143
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

006560 094080 209027 244340 317306 393418 570852 653747 733729 908694 016570 101039 209438 255930 332602 402271 573035 660401 738830 916645 018087 125637 218144 263873 345297 420635 575639 664863 758704 930917 028476 130126 218471 271856 367680 433600 575903 701002 789126 932094 030198 143101 221884 288754 368977 465422 581470 706913 839758 937906 036219 153955 224678 290464 376643 490074 602100 708698 859929 940877 038298 163501 224887 293966 377807 493565 608023 711796 863234 951747 046685 173547 226157 294066 378691 493704 612078 713548 879739 954975 057606 195362 236137 302349 379671 525175 617622 719104 894057 987179 085504 203119 236969 304762 386364 529987 623571 727119 897003 995484