หวยงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

803627 803629
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

038681 151281 207556 418150 514442
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

125389 258777 344204 484581 484969 556609 556714 683749 787612 819262
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

032838 098737 175958 255122 341716 408453 556092 753094 822023 947140 036519 112868 181664 265658 342092 408865 556314 774515 871387 951391 081531 142283 186279 265824 360085 492688 559861 787802 877659 953434 088010 155667 223759 292741 383519 498778 583637 799306 919775 970207 097352 163986 224716 333128 399482 523721 684401 818709 927087 986057
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

001056 083469 214383 313864 358890 536030 624778 692861 804901 868022 009206 109774 216181 317816 365305 541681 632527 693771 805769 897318 018409 122082 221051 322775 391147 543360 642417 752446 827768 914623 032564 135770 230493 326904 391731 543892 652751 760415 828993 937099 045375 140666 258318 333935 432860 551258 654661 761119 834867 952550 056353 158001 262810 341068 448712 552031 657306 768823 838302 953567 064998 165232 268323 344560 467479 556255 671707 776851 858792 956774 067530 167037 272759 348647 474448 590337 672310 777364 861746 965589 068479 168303 282947 349766 483116 591413 682023 780783 863501 973285 077610 178948 287235 351931 523597 595977 692629 783299 864883 985709