หวยงวดวันที่ 17 มกราคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 มกราคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

384394 384396
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

177520 231007 323948 394142 788724
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

032732 091718 296997 310475 399658 482727 555122 561476 614475 915778
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

016674 064982 225769 319267 445989 501929 578462 658447 828762 915839 019581 126189 225876 362907 459912 511246 595994 667634 834333 963864 020162 155182 288692 385971 488934 522461 610948 679357 847443 976765 041730 165811 294899 437093 491441 533195 629002 775492 878459 985420 050202 198094 314136 445244 493820 571797 639393 800980 878632 995594
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

012323 105703 165991 263837 380696 478478 612692 672068 768286 846831 016591 111168 175228 268315 384411 478928 614098 677211 783493 857074 021110 121136 181931 271148 387215 483150 615044 691643 794655 857649 027027 125507 184199 294800 387776 489086 628217 704933 796168 861845 040995 129870 206258 301568 403093 492516 632700 715804 797344 864442 058546 130033 218200 306146 422176 507839 640587 717110 799388 870711 058762 133292 220780 348530 437656 509035 654436 724160 800017 905616 074497 137599 226921 360771 441293 524300 661869 742618 815895 929004 081100 140676 241093 364079 453850 548880 662923 754763 839423 957940 092078 151781 242840 377602 463325 559493 667661 762306 844357 982189