หวยงวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

912306 912308
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

332913 742193 832004 911667 977731
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

414365 436403 494890 584375 614537 839535 843195 889390 926898 962702
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

001885 072932 223805 283305 376832 524610 597914 643180 770172 967461 011056 073651 232070 297047 415234 527527 600583 682896 851269 976654 027316 150655 243453 318935 440543 535339 603395 728128 949369 980145 027506 186057 250256 321269 492891 555852 627162 737151 949864 990239 030342 203361 268571 360777 494661 584381 633893 747455 959742 998072
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

006967 112875 190471 296880 420087 521800 588776 665241 808920 928099 008980 124179 199034 317495 433986 524441 600528 668064 817941 942459 025827 130827 201160 319308 441715 536051 605943 672393 828552 964791 050786 133714 204015 321829 461561 538755 615891 697492 839330 966551 056352 136438 208074 347125 464236 554020 616530 706752 849172 975542 062475 138561 232806 349306 472249 563941 619859 728067 889783 980256 065072 143580 253135 359058 479871 565327 630738 748315 903049 980466 100498 145754 260189 389217 488674 565693 650259 750997 910966 989557 100513 152334 281720 395811 499241 579841 653590 766658 914180 989788 108370 188608 292892 416466 513163 585418 664020 771753 916746 998846