หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

100786 100788
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

045428 549276 781310 834769 942167
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

000122 361069 514471 534015 537262 563992 666476 835535 955619 989425
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

012390 123254 298720 372183 418831 496148 534464 666515 831712 959764 048032 125303 314320 377021 424710 499730 552650 695859 845202 968067 048807 161526 321130 384755 430557 531016 557780 719803 854373 976709 098027 192902 344679 403130 455640 531096 579319 749459 854523 979472 102275 264921 356546 416730 460007 534006 654438 801753 862423 992357
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

002411 112386 171228 272615 396937 484238 631760 722521 806796 866811 027794 120550 172290 282222 419435 486075 634249 731545 807090 885821 055378 122316 176734 298389 422549 501997 640545 739054 814621 901749 070278 124588 198352 303542 436283 504809 643148 740784 816303 902502 074286 128066 220814 310186 442848 511504 660801 744846 819500 911660 078885 149889 221559 330476 447311 523822 661212 749896 827565 922805 079447 153003 241177 347647 450932 526368 675293 750307 832256 924815 094164 154361 241388 355731 464687 546885 689644 771554 832366 937065 098210 156590 242411 368238 466087 606885 698019 796305 851665 960957 111775 162727 250132 393069 480923 612850 720264 797266 854002 973418