หวยงวดวันที่ 01 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 มิถุนายน 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

292971 292973
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

124848 656917 702393 731422 830707
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

047586 111294 207831 240372 571494 599444 634074 726710 842774 855177
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

006048 076362 125789 283709 449216 565325 635535 697733 812789 900781 020925 085454 137289 299036 522964 569724 641913 725316 865643 926246 027436 105316 197921 362244 526180 576016 642181 727472 880066 926442 048528 110194 204961 378965 527799 602448 644918 761737 896004 986326 067688 124263 207420 416535 530000 632833 656206 763319 899781 995773
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

002418 111867 225056 313126 419119 508992 620608 752411 846016 935053 014635 114950 243232 315471 433922 516016 636976 773402 860480 939749 019482 146173 249505 315799 457219 518335 642906 773824 865864 942313 023106 153100 251110 331045 457787 530110 648209 794429 870396 953195 029959 170625 252405 359552 473267 531183 677358 813350 876118 954252 032207 179463 254602 361921 475979 558477 690455 815824 880579 955367 049645 194798 272894 397615 479140 568874 711487 821240 883729 967850 070657 200399 282634 412070 484708 580111 726020 821392 918862 977166 073993 210577 301394 414407 495678 597180 736101 833115 919990 978357 102644 217829 312210 416628 508414 602823 741902 838698 924799 998901