หวยงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

556724 556726
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

293467 342247 365384 639692 892036
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

095209 277128 296933 367947 462414 569539 640134 807558 838873 932985
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

016597 051925 155736 293411 327020 469947 535236 651528 746858 884015 018282 055601 159233 311096 338252 475009 538659 657775 790040 925115 024202 055815 248677 315510 343742 486401 559479 671916 794604 956805 038765 105592 271683 318390 354227 505611 602217 714855 832235 962063 045572 140209 275332 325522 366094 515417 648530 715322 857273 982464
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

007627 165161 251188 361840 438507 550535 671992 769909 843701 934811 014921 165225 260120 362848 439477 553649 674251 779790 855814 937504 055625 172547 265168 364338 443899 561789 678680 791754 861678 952029 065132 183860 280974 367147 450740 598602 732924 803430 869589 954683 091945 186880 291902 387262 484657 607991 733554 809501 872593 956575 101656 193479 296085 396784 490239 610926 737081 809815 894177 963374 124542 199349 316792 397395 491913 624631 742588 811558 909462 966665 134557 216024 322045 411744 533490 645077 747659 825152 920228 987315 139829 223578 330479 430741 539094 653357 756364 830061 927155 993779 140455 242273 361165 434142 544135 660587 763007 838703 931898 995482