หวยงวดวันที่ 01 สิงหาคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 สิงหาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

910260 910262
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

066887 160318 539171 595909 855590
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

082120 132041 555435 608849 643775 674412 750838 867551 883379 886393
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

021397 147219 244259 310226 378866 549329 648178 714225 763177 831327 022501 175126 265038 332409 381441 558893 668299 729866 795324 863195 056646 177106 277788 341165 389378 576929 677597 739577 799834 867008 079270 239621 284511 343482 430137 598485 695149 742103 804456 880786 134576 241414 301183 372490 541495 641393 697398 758424 805116 991114
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

009563 090929 279649 380990 455477 525748 657990 754556 866842 941148 019573 093199 285558 387658 459468 553548 663919 754817 867459 944554 043634 134561 295190 399383 476807 573579 668613 759676 871984 948766 048059 137107 305487 402635 484001 587041 669876 767612 882706 980527 049837 172825 332389 405790 492746 596127 688436 787051 887451 981352 053261 182253 344504 426922 494374 599160 691937 803272 902815 983981 078928 203911 345449 432887 505605 613622 694700 803961 909504 984148 083489 211850 365317 437927 516525 629603 695492 811273 911440 985656 083778 261718 377087 442483 523979 650581 717808 830676 920284 985753 085028 265063 378970 447789 524089 656837 731671 856687 924469 992858