หวยงวดวันที่ 01 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 กันยายน 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

114474 114476
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

021133 110812 364025 466640 668798
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

024868 103697 437506 446553 462989 705151 781886 846745 874416 948530
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

009264 083332 134591 217939 276755 394703 489578 626293 783072 954148 010100 088719 142822 246554 332011 438695 498587 658782 796033 971610 037422 120460 164717 260055 347084 450543 593183 691877 843347 971770 039868 123569 213115 263972 376706 472185 604202 704525 881009 974202 067617 125664 215622 274853 383165 472785 606220 730025 918080 993221
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

018150 114581 195081 268200 359717 441467 505420 570708 712758 851177 023197 135472 195952 281657 367066 453627 510148 580505 718519 885478 026755 136311 197940 286872 369383 454416 513612 586010 719372 904492 026918 146971 204618 293049 373084 460727 513975 609578 730418 923573 033212 148699 219727 296175 375373 469899 514312 621848 736438 944540 036749 154893 228595 296310 375586 472973 521302 648496 795093 954327 050963 156451 236374 335530 386497 474439 528604 661751 826306 967625 074959 176107 237919 335761 404890 478533 531200 673983 826399 972578 090661 180995 238036 338602 411336 487264 532671 698726 837543 983814 099319 184335 261294 346632 436173 501254 535331 704915 841115 985731