หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

70934 70936
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

107594 146272 323836 573404 701242
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

004130 040643 045928 062597 218317 225771 228836 268726 388096 852593
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

041109 159378 204372 297611 430041 482532 559962 696485 777807 842371 099007 173063 229704 298902 442979 483411 580459 699191 794819 893813 112752 182666 230860 356214 465768 491333 600095 746652 798608 912038 148677 193148 274165 360660 476297 499358 622424 768326 808893 934059 154106 194213 285957 417513 481458 516271 646158 770608 821390 985422
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

005508 083520 196096 248903 315673 480133 605412 667503 752425 874255 011571 094079 205179 250185 341512 487742 605819 685265 756667 890427 017861 103399 216739 273983 358580 494997 609584 690283 775433 897769 024270 105389 216881 281121 393787 500252 633658 696101 779090 915866 028246 114586 220357 281191 407978 501793 648974 697277 786267 919682 031681 144455 233478 286209 426556 522972 654488 699032 797526 934260 048524 151060 234905 288815 439752 545510 657646 703892 807349 934404 051003 167662 237445 289826 442460 569751 658279 723814 807908 949640 053104 176126 237832 299454 444292 571934 662705 729889 820919 979247 065409 182294 241958 311687 475084 576248 665869 746008 847028 990160