หวยงวดวันที่ 01 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 ตุลาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

578170 578172
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

097208 142084 229386 427430 600579
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

013578 222176 235569 256274 277825 363458 383640 481293 606340 660679
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

012064 113022 242447 399775 534250 668130 751207 816524 861103 945921 014414 184106 261868 414487 538935 694890 756998 844957 862121 947128 056137 216040 279708 464721 594785 704593 769984 854028 881517 976051 072027 231829 311317 506922 629244 716511 780322 854220 918086 987712 077292 235583 362108 530661 636031 742772 782679 859132 919603 996147
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

020069 089887 224382 332848 414867 513132 562766 741137 841992 913593 027903 112689 246036 338476 422246 514924 574432 749495 853464 939951 032110 113730 249951 346899 433910 517028 593704 762898 870836 953362 040718 132440 257109 362634 438015 532596 604331 774155 874967 963510 042590 138908 271679 371464 455098 538552 692536 811081 878056 983499 048482 145094 273204 375356 459527 548247 695635 812831 878061 986497 063071 145187 280778 379402 474551 549191 702094 819508 878080 989806 066759 166202 297242 409934 490602 550059 710232 831116 887688 989987 070941 174497 324156 412075 499882 557633 721254 840824 890918 991652 081834 217593 325021 413163 508168 562445 728125 841790 904008 992239