หวยงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

386371 386373
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

204642 401461 828420 980170 994567
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

001528 042109 048055 175296 176500 249701 469958 525252 564222 902481
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

017626 169663 255766 307189 409975 461555 596325 709022 817303 873625 049998 210037 273641 364110 422564 484013 602638 709237 837372 875178 083686 215651 280031 376861 431977 525361 649309 740536 852838 892655 089837 241112 284206 383875 439788 547013 660165 756768 860406 900691 168875 251903 306863 397041 455877 563506 690466 807660 860631 955052
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

022341 087769 163671 269805 338033 450041 531452 628624 764079 857901 032174 089260 168527 280929 342190 457035 541750 648143 766410 858386 035239 090241 181029 301347 363344 460480 557042 665632 766580 893683 039177 095416 190780 316080 370108 462528 561944 667744 776724 915076 043408 100185 191163 316610 399264 471536 569471 677158 778034 919369 049531 100273 191287 317642 429578 476224 570036 683199 785601 923758 073097 118349 208461 328487 440710 507052 590839 695749 807275 942530 077080 121783 211462 331852 441654 516961 597358 701807 826465 952370 083320 139222 236162 334485 448424 528293 607368 722617 828156 972935 086128 152570 243253 337338 448426 530502 611072 734266 851213 980654