หวยงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

32760 32762
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

088445 186581 463393 795889 947522
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

064734 141088 157550 190830 255181 287391 402692 646494 776372 970336
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

010032 071506 170411 253744 392119 499342 610529 682581 863748 920951 013299 093175 172590 273095 406661 503818 626024 699247 878484 941838 019427 097054 172736 313936 426635 516537 629357 712334 888714 968045 042178 146084 234661 355311 430076 543000 641050 725398 890452 971223 071274 161103 238338 367089 485132 565596 680387 793861 896546 994111
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

031949 100108 154263 214805 336167 388487 484965 588386 762490 876348 040674 105054 165331 223850 343594 390960 498432 615997 765989 882075 044387 109430 165666 227820 347580 392541 502877 621169 770009 885595 051572 121768 173400 228139 351153 400586 511923 649421 778323 896434 052793 127608 181158 243249 352624 424704 527767 656071 809294 896687 055201 127874 184279 245397 355822 451330 527811 679441 823295 900357 070806 133714 189709 247908 369331 460599 529127 681129 860793 916776 074476 136111 200319 285782 373301 465361 539522 735177 868193 945363 082133 143098 208819 293804 379437 469031 550921 744318 869762 952606 087472 151754 211208 322558 381307 477105 562066 759971 872577 988109