หวยงวดวันที่ 01 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 ธันวาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

77257 77259
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

082736 303780 425815 813107 953223
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

062798 071808 137779 141265 205386 236522 344379 376897 678273 889372
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

004969 126096 183684 267661 424100 549070 661675 807187 844778 933186 049201 138203 221359 343651 462939 595084 676765 819551 846552 954486 071318 149268 235426 383667 499894 607591 689815 822365 872200 959502 087044 179517 239271 398158 512115 610231 746831 831441 904216 962421 117488 181287 241706 406890 524517 611485 751933 838473 906309 981544
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

002645 098401 181425 255713 377914 517755 571790 662364 829641 909583 009279 117090 185397 281959 391193 528568 586755 668596 830365 920033 013358 128859 198321 286897 400024 539926 594323 682249 841669 921332 022867 150857 209742 301010 404129 541367 612528 684331 855212 935364 027867 150884 211232 303443 420034 541964 613164 699170 887997 952217 048630 157423 212569 311928 449276 552949 614441 710561 891331 981604 048902 159736 230557 312569 468767 557731 630890 712440 893452 988451 066625 166142 233560 325100 486230 558121 632846 714337 906950 988878 070570 176069 235288 349878 489085 558969 644887 736353 907056 991050 087638 178842 255128 359349 504459 566060 657807 782849 908632 992960