หวยงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

639234 639236
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

068617 270185 373811 404030 594923
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

056539 321651 345452 487547 487970 490758 599259 671611 674588 813866
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

018790 100812 132862 337859 386560 525200 695350 801283 883434 918511 034896 108778 153828 360617 396403 568582 704752 818596 890620 920039 059239 111912 196717 370299 440782 590940 729500 828624 893900 954549 075924 126892 237658 383081 470056 593359 740788 837110 904872 971454 080125 127145 268525 383929 485544 666129 746024 874545 909188 990324
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

002247 075344 220349 274487 332332 418603 477139 611899 760442 882420 004578 077905 229104 276985 334455 422214 501057 612117 767195 890038 009962 097212 230494 278621 345595 422501 511642 624024 779377 904103 013390 104445 245842 279716 345853 424559 514131 655015 800972 906188 017724 108558 251879 287399 351692 432873 516975 671426 805050 922099 018547 116948 252591 301789 359881 440089 518244 688354 840115 945169 020260 129595 254522 319268 364039 451899 518334 733066 843543 951617 033487 156793 259318 322497 364905 461013 518757 751809 849775 966673 045295 181571 273525 323862 370924 473098 529492 753376 860173 983785 074264 195986 274085 331055 391391 474886 584386 754464 866187 996001