หวยงวดวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

880158 880160
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

021741 240373 344456 503645 630604
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

038528 051358 250958 332951 339540 429850 625947 755668 772337 877508
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

005625 058209 141171 326888 450333 491588 573135 710275 821911 914896 008586 112443 170482 351122 464465 491660 574641 724919 824178 915079 009133 115606 227797 372302 480558 499802 590586 731485 847379 974508 041519 116975 276434 396191 480855 528621 604265 776979 848406 981940 051670 130666 305643 448192 486269 529824 673273 811039 870861 983312
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

001121 096000 171408 237682 312520 415382 496572 604338 756184 884374 001584 099383 173905 246375 316569 421374 513437 625685 764035 914715 016860 101640 181464 246716 322796 440039 523400 626311 768321 929444 027627 116121 192050 250246 350874 453310 526285 665519 776846 932849 041544 129924 195477 253837 357812 457002 556962 683656 780416 943944 044373 134187 198503 255161 367074 460030 568928 702985 781088 949258 046791 140558 207181 264502 389511 461238 571032 717725 798047 951379 060697 143316 210502 289701 391706 466721 593855 718042 809835 958982 067870 155421 223103 293112 405379 489990 598037 741909 830713 975313 085389 166085 236911 293210 410721 490013 599864 744451 879282 991111