หวยงวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

944307 944309
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

419058 444350 480963 764589 794196
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

004259 022497 141377 156263 177812 332271 421170 538199 871885 928569
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

004062 075272 168583 229880 300600 447352 572918 637153 794162 887265 032434 096288 175016 258529 346439 455986 574585 643331 832972 914419 052939 107106 200560 266903 354583 471269 581869 692263 851753 936102 054089 115855 205098 291339 364151 558630 592089 764703 853331 960633 062579 147017 216712 295220 406035 565601 599802 766790 885662 975685
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

002412 056147 169406 338710 419172 509667 606717 703311 850526 923534 003659 057445 171459 343423 426702 522365 609967 712244 854293 937257 009247 060109 198775 346431 457152 530549 621297 713952 862353 937554 013753 080835 200708 355646 470250 533953 641486 719554 873447 939081 023265 081596 228222 358790 471441 539301 644693 722626 881251 941797 023960 129282 256808 362443 482879 548458 659763 761276 883268 953938 028113 132834 313827 392387 495647 557523 663971 763525 900089 956131 045412 142508 317761 398914 497867 568444 668373 773045 905062 987819 050801 145593 323381 409129 505743 586332 669618 831375 905498 989557 051297 168485 326073 414829 509518 595238 678631 837672 907339 995860