หวยงวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

98596 98598
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

030430 165734 585460 637407 765976
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

102528 122960 376498 408262 578833 792203 892066 948978 972038 975056
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

007283 063574 219734 337807 428611 566598 655589 716046 776735 893761 036845 080025 259271 359828 434204 607883 662042 720601 778129 927510 046948 091316 304496 373008 492914 628866 667166 733213 787203 956547 057235 178514 313927 381502 510671 629505 678261 747197 869498 977322 059896 200165 329052 427110 550817 629661 713221 747494 893627 999889
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

001057 092968 200008 250012 306192 406553 562287 703712 789974 869674 009344 102051 208143 251856 306523 434959 580320 705634 790173 905553 014645 125124 216103 255038 309592 451402 603728 709852 793186 906767 044462 143437 217586 259904 318350 471674 605379 710105 795152 928396 051402 153129 217867 264661 334045 480370 644192 715511 813914 948886 053292 159333 219386 265602 350237 498760 647224 725723 820920 972303 061583 161683 227823 268848 355895 522430 666137 744064 842030 979555 065625 168895 244556 280850 361600 540742 687550 745070 842969 983721 083718 176174 247308 289405 365994 551468 694470 773250 852570 994648 091678 190114 249643 291628 403552 559958 694969 782583 857137 998604