หวยงวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

737866 737868
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

324448 403216 468367 757838 759477
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

003392 020974 129232 141817 315090 344527 362277 708219 826066 920401
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

031458 063914 213295 269824 465052 547611 595703 774841 877998 973460 033826 079547 224592 307946 487786 558026 612374 795522 882151 982149 038849 091105 230580 344606 508158 579795 620673 841119 892981 990978 040607 151917 239853 371119 535109 589251 700639 863746 917719 998435 061338 207766 264533 380643 537330 594144 753079 874755 923497 999244
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

010777 052449 163427 227870 362984 510293 641558 771147 836616 901010 021249 095987 164603 233611 371081 510754 677699 781453 854418 901678 022918 114479 187233 256548 403490 515916 681137 783017 861278 905654 023430 121069 188165 269398 430447 521220 681401 790052 872471 911807 026910 123559 189725 284244 433899 540999 695552 802387 879241 934536 030792 136701 190891 292932 475338 570511 696374 805977 884099 938803 040361 137551 191292 306997 486771 577797 700716 820249 887653 946177 044801 144038 218315 316092 493644 598187 740178 827184 893808 957810 048245 146485 222150 321609 499190 601863 757075 828086 898112 985339 051533 158654 227595 348117 499230 616689 761546 833988 898480 986694