หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

395918 395920
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

120215 189228 288325 345563 691078
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

103342 158303 358202 542136 642745 644686 720279 757881 768711 953929
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

008222 083285 204875 316081 392991 532586 605497 670604 772293 916613 036229 111765 252072 346456 465055 534921 612930 692706 776377 938292 051291 145118 259894 348031 475965 562861 623613 729970 816872 952299 060894 156364 284985 360427 495006 571656 624291 757301 849342 983261 064668 168721 289593 373157 496246 585621 637204 770121 893619 985349
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

003287 083560 156402 254186 323352 469373 577469 667262 761237 838461 003783 087725 166969 261773 329447 474631 592436 672195 762123 846115 017792 109379 170271 262666 359681 478613 602549 676883 774788 850296 032935 109716 173690 266707 378863 480476 611332 689039 776306 854342 037176 111533 174697 266792 383861 510125 618907 694031 777059 867165 046917 141946 178418 285920 393659 541057 624480 699645 790523 870116 048011 144174 195944 293065 397928 554563 632296 714435 796249 926828 051451 150362 208972 301650 416567 556383 636497 722361 796933 932440 052457 153753 237481 314682 430016 557748 651804 726699 820640 957510 057625 156136 252676 323350 433324 558400 653875 744042 826598 960564