หวยงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

155011 155013
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

034469 138648 243880 834831 906492
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

197770 214041 423387 510732 540646 813517 818637 908522 973781 999289
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

000680 147785 271952 375546 441194 538395 694416 715686 807429 928267 026381 153108 313439 389714 462186 555889 707704 730171 813280 946794 116933 181559 323541 391791 497551 581416 708942 739050 831329 973062 129532 201394 326167 417235 498234 587387 711525 746627 866530 973621 135307 234259 362363 427353 521027 605667 713610 799881 925025 976980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

012056 072877 171411 213677 325940 418906 559342 691207 811070 878466 012585 088532 173374 218830 355406 449807 576500 694256 811424 881462 027895 104773 176692 223504 355910 476813 583330 695687 842286 886565 042743 142937 179335 223846 360793 493687 595272 706352 843889 918884 045197 144165 183392 233382 369077 514246 595768 709601 858515 926126 047485 149011 186963 243380 370483 526444 597937 751267 859710 936835 057998 151843 187409 246589 371012 531689 602010 780787 860928 951098 068935 153650 188310 273746 377263 534579 610063 786047 863926 979946 069757 158135 195599 287817 377515 544223 617336 798147 867965 980754 070420 162126 195639 310250 380570 558657 669609 801986 872347 994877