หวยงวดวันที่ 01 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 มิถุนายน 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

319195 319197
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

122740 514146 703038 710635 969711
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

245787 288951 498964 519390 633740 804315 933960 938398 943923 964472
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

022214 126472 220742 279801 350403 434850 581240 614210 779533 864075 025640 158489 236731 293499 373119 445985 588817 624757 791151 897501 055153 178384 241552 301737 408349 456537 600135 706011 799758 914135 064947 187539 247829 336670 419418 465385 607213 715679 829388 932417 104075 194725 250780 342022 430572 492315 612379 728441 858577 945199
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

010710 121577 208316 270028 368036 532189 609131 736834 825313 923083 037339 132638 211812 271261 398673 557856 631873 737485 827549 928201 078176 145193 223691 293964 401636 559945 637357 747981 827791 951954 085652 147766 227011 295286 405095 561205 651645 755160 860288 963058 087174 149370 232722 311701 439298 572943 665035 774807 869902 964393 089106 165883 255080 319750 445348 580664 689729 782014 881761 966343 103034 170289 258817 333073 472880 585269 699243 794993 890365 974712 110888 174844 264565 338439 489014 586478 710536 811957 896876 980172 120614 192172 265590 339918 500306 608596 718148 822489 899602 984010 121185 203045 268710 360766 530109 608789 731432 824969 905503 995444