หวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

361806 361808
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

123146 179086 631731 915975 998999
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

030724 102710 159649 211843 214083 262826 368395 496330 746540 849280
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

442889 444115 300010 048398 123267 212294 858263 171859 195532 045570 931697 875094 427019 474797 208850 861952 958992 452160 608383 645356 787604 235127 183350 145746 341914 227728 478179 630770 000041 268376 517608 454268 585688 376336 164111 168461 872244 334825 968981 550374 050594 071290 542929 909234 363457 419917 883009 573443 233217 231092
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

625831 529170 575385 544056 907643 493146 667074 530842 684603 068801 541346 394950 454688 476457 837706 485289 566891 893431 911254 054042 575419 753255 481546 784345 375450 473536 105714 367385 338061 676622 565595 445458 802125 422038 170957 933552 284119 446361 083934 076043 842342 432320 158811 297067 699987 672312 473889 897925 036132 716975 429155 642768 739977 642680 455225 249133 479113 555082 967461 045480 650701 735954 835447 846048 651243 383092 594234 021648 921626 410350 523499 001704 894407 534751 034376 473982 836042 434264 739431 553749 618381 353215 970730 787417 150371 204241 242112 607254 336391 972970 953999 800628 163737 120281 042281 343829 808801 770319 268442 072671