หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

331582 331584
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

233889 347093 662575 850174 894743
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

056715 195102 332318 583985 667902 769380 791653 828034 919628 995937
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

038790 169843 265636 352930 463138 571917 626610 739340 777531 939680 060100 171935 284066 370075 470333 576306 689582 743854 825602 951027 074087 215913 312199 410879 471605 585959 689874 748010 863356 968161 092819 217037 324468 423727 539734 602293 714570 750539 878290 970520 157616 232528 327274 433888 559458 625611 723751 768118 925846 974438
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

002100 110390 257219 401276 498556 571489 649350 721309 821507 896084 013114 148249 295954 415456 498876 577110 654817 723870 834591 914629 030081 164228 297381 427982 508896 599316 655798 739572 834814 915827 036808 181289 313867 434886 528652 607017 672071 743558 836186 918188 067380 197190 327931 449507 542016 618299 676974 751384 851467 922702 075658 199580 329648 456289 542966 625882 679802 765053 853809 927255 081711 206853 333792 467604 547323 625925 690523 784651 866528 944817 084418 217670 334733 471847 550990 626329 710952 791532 885277 957563 101353 243161 342954 487818 565449 628511 713532 800598 888080 972857 107006 245415 365862 489295 567190 632228 719310 802107 888513 973639