หวยงวดวันที่ 01 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 กันยายน 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

929331 929333
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

235821 270269 603379 667053 774667
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

021821 184051 233499 287894 390850 438365 646053 762645 810707 897796
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

001441 131327 207962 255952 353430 565190 726735 787369 877064 957112 007482 138823 222354 283294 409008 585743 746794 796702 896705 964406 056830 151207 232580 296111 413609 626928 754604 803192 926243 968128 069584 152969 241785 297469 415650 656428 758455 867305 946532 985290 081675 183337 243268 336559 550993 698315 770442 874966 948092 992826
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

006683 099431 214951 329971 425119 508694 566876 664533 790308 917209 011754 128257 215207 334750 445297 521447 575275 691403 791436 925597 022080 150533 221600 353298 450490 522967 601325 700530 803583 929721 033223 159951 232018 353889 457030 529800 613216 700598 807112 938055 038608 160220 243819 361189 459166 531493 628008 707792 825507 953469 045331 169513 255003 380378 463530 545092 628928 718950 856786 954545 045483 200943 290458 380493 469842 553986 630818 743345 859688 955752 065450 204040 307834 383016 485318 554086 648566 756477 868310 961601 083420 205666 309005 385576 488438 564804 651997 764464 873847 975871 094652 213363 320209 403240 488874 565818 656175 788244 905740 979742