หวยงวดวันที่ 01 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 ตุลาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

484668 484670
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

086250 368765 514029 887120 954205
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

046664 054843 222817 230257 548651 559043 693280 710308 719678 758205
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

006636 070342 245423 377133 421805 471562 556952 614292 726067 850767 039088 095055 259216 396894 422145 501973 561919 629353 736202 861215 049945 095583 299368 401131 431175 520325 576773 666127 762625 884296 067206 101824 330123 415143 444448 520723 588651 690339 794872 912266 068219 140715 357464 415544 458811 547201 609268 702673 835373 979450
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

001112 124505 284966 396028 473253 552043 673045 744080 811025 877258 012413 127906 290988 403991 490770 568587 683420 766536 821250 881338 020911 133877 299066 411604 491638 577121 692336 768114 822536 882588 046365 141072 304219 414989 492482 582013 701685 768430 829741 898887 073396 153664 315272 432141 498161 601600 704280 769993 846431 924165 080695 200150 321527 433205 505493 608134 705022 770883 857020 932469 083500 236756 361739 433720 510920 625486 709718 784182 862273 972900 086433 239502 375851 445334 523153 628336 730560 784650 863617 989306 097665 245206 377646 452740 536435 655085 732091 802433 871422 990387 105991 283304 388236 465042 541791 659029 733902 807466 874763 999717