หวยงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

613105 613107
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

260581 303154 411888 430003 727090
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

001926 038740 065191 141416 216778 356729 390254 572018 725622 889760
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

002873 071002 142660 179944 247829 417107 570791 624517 795254 874255 022021 095309 150942 204857 256461 435910 585069 723424 842415 912581 046439 103351 158338 225950 264433 463364 595563 757204 846032 947889 064881 114275 166240 230556 277305 500692 601662 766026 846114 953471 068184 130950 171128 237460 308364 539167 615139 781029 872091 972674
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

000532 061996 144979 258462 356606 424074 560858 661394 776674 863066 005978 066003 152625 266244 361424 429397 561637 661826 777191 865524 017028 072603 158543 266672 361839 442276 566496 671027 778290 866698 018210 076413 168401 274035 369947 445795 568704 679757 788861 869803 018817 118754 185542 278098 403745 454029 570154 700104 791627 870030 020260 119159 188555 294797 414259 469250 580799 725397 803937 909641 034051 121056 226266 340168 415288 492699 582788 730875 819789 951553 035975 124517 228534 342794 418683 505556 587843 734701 829628 951925 038134 132549 237559 350850 423438 519629 592838 751505 849527 952550 056544 139573 255315 351175 423648 552333 618490 769683 851247 964474