หวยงวดวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

913105 913107
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

000698 241203 326201 597127 720822
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

130058 445816 568483 673045 685393 699517 736123 817045 828112 927626
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

004398 087247 279275 417233 487498 593341 725552 790442 846959 881626 018155 091849 349403 440875 500093 593871 751210 810991 852951 923884 019978 153515 361664 440902 513364 634922 765799 814642 857929 958673 022328 229695 401645 473031 531171 644608 777343 829896 878116 987350 050305 244430 408052 479601 585406 710611 782115 830407 880635 992135
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

027676 142621 246107 339087 471605 519388 612465 680955 772285 888100 054984 158085 248195 348736 477200 521448 628767 689076 773874 903906 057301 170732 258793 363611 480088 531940 635069 700635 775747 905645 068021 171590 276641 374060 481628 531976 647858 703670 795725 916208 070100 203605 279938 387379 489517 553990 652587 716110 811087 945835 071823 209216 307452 399463 494514 563612 660460 728035 812420 946488 075124 217690 313494 438202 499727 566827 667333 728631 813693 964500 085256 218569 326648 452709 503713 570552 667572 731108 837691 969544 089397 223976 328804 456070 507465 597918 673439 754176 850968 983916 120600 238108 335997 466480 510554 599482 673615 771886 851899 987286