หวยงวดวันที่ 01 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 ธันวาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

375804 375806
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

015298 467461 666296 788446 949211
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

119978 153544 308456 323961 384013 454626 618023 863969 907757 955144
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

035474 122676 235247 346710 515767 637324 699852 787792 871163 900104 044654 189690 280480 367913 539814 658802 713945 808187 874113 942765 060494 223729 284999 460666 561625 669750 716810 816065 883708 989019 066199 228707 302853 477026 581843 693317 748769 826075 885598 989198 116537 234156 328427 505400 623657 693753 764804 843290 889769 996887
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

001473 100094 219913 291344 376278 475892 538784 682824 760903 891459 004363 105351 220598 312552 387768 475905 568519 687858 779785 909981 019002 126526 224698 320228 387856 478092 601850 691642 807572 910354 037566 139443 234512 333117 404307 488888 606250 695556 810881 912615 066700 170891 246624 339300 425093 492363 623498 701374 824566 916395 067664 193176 252873 342490 430089 497239 633976 707752 845734 920812 075576 206121 268944 353825 434698 506069 637537 722421 847970 926623 080831 209651 269283 354451 442519 511420 654674 723770 870565 943097 095153 211485 286576 367524 467535 520680 659650 753096 872752 953344 096975 218497 288969 369946 469340 525118 681260 760410 887865 994442