หวยงวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

297410 297412
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

229120 589702 670839 677223 679028
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

005369 191302 378121 417970 499020 519329 577584 697581 706595 929824
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

037216 098927 195934 293331 379913 534905 643114 671473 806066 908339 044954 123983 213697 294059 383249 551664 645102 698684 882283 932774 046100 125367 243955 314196 495937 563230 655501 700996 886533 948978 060317 154752 248572 316147 496219 591320 662089 793150 889416 964283 060608 156539 283645 377086 529815 612865 667047 795997 907553 992211
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

004724 129809 191104 336076 500828 555578 643031 729368 831534 933622 024078 129984 192205 337953 505813 566972 657618 747231 838618 939479 032110 145232 213354 354817 511194 574769 660304 765870 846202 941717 032629 152329 253253 387380 527586 578280 671700 802625 867845 949002 045161 154013 254872 414870 532896 580035 677452 808815 872163 950875 048819 158835 263926 428390 533990 594922 679029 812266 897541 951529 059266 162559 277896 447400 534651 619806 684318 816115 902917 963744 072434 166433 297247 450581 546671 621186 701708 816485 908162 969351 107517 173419 307139 459126 550530 625669 703694 821659 918730 987355 126694 187760 321869 498332 552040 642196 706471 825390 922367 999180