หวยงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1

XXXXXX

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

XXX XXX

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

XX

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

590416 590418
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

194178 198636 398000 486898 767596
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

053182 152943 239780 304884 354114 411018 448184 531769 667130 709265
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

006361 060482 120673 228329 450558 555704 614111 644921 748524 913793 008973 078519 121618 326271 458524 569087 622384 662886 766816 931295 039828 095387 186098 421297 503513 575768 631802 673690 807392 941783 051049 112830 205102 435634 511459 603000 634256 689786 860773 960621 056437 114306 222244 448407 551466 607573 637017 709631 905891 989415
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

003361 123176 180079 283774 399445 486748 616456 724435 789237 905563 020005 127779 192976 296076 416509 495110 625447 725408 798943 912665 023570 135213 207265 301697 418550 526384 641132 731197 803331 918029 034018 142403 219087 309313 419108 530904 655315 737252 835812 933813 067215 149507 224667 327988 419785 537331 666125 751284 839499 947849 070117 160574 231807 332932 432748 558307 676930 759719 857320 951377 093377 161145 236824 336982 441788 580378 683759 763762 865374 956970 094537 162166 243276 373433 460957 599519 689160 781395 867191 960368 099930 169421 267834 387599 471635 603729 713383 782374 890846 963875 105962 178406 270789 391597 480728 613500 715654 786560 897922 987895